Cấu tạo một ETF – Giới thiệu 6 ETF ngoại liên quan đến thị trường chứng khoán Việt Nam.

Cấu tạo một ETF là như thế nào? ETF ngoại khác gì so với ETF tại Việt Nam?

Các ETF ngoại là những ETF đầu tiên xuất hiện và đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam. Các ETF này nhìn chung đều mô phỏng các chỉ số phản ánh mức độ tăng trưởng và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam, giúp cho các nhà đầu tư không sinh sống tại Việt Nam có thể đầu tư vào thị trường này một cách gián tiếp thông qua các chứng chỉ quỹ.

cau-tao-mot-etf

Dưới đây là một số đặc điểm chung của các ETF ngoại nói riêng và các ETF nói chung.

1. Cấu tạo một ETF

1.1. Chỉ số tham chiếu (Benchmark Index) và Danh mục chứng khoán cơ cấu (Stock Basket)

Benchmark Index là chỉ số được dùng để làm tham chiếu cho ETF. Các chứng khoán nằm trong rổ của Benchmark Index đóng vai trò như những nguyên vật liệu để các quỹ ETF xây dựng nên danh mục cổ phiếu của mình.

Benchmark Index có thể là một chỉ số có sẵn trên thị trường do chính sàn chứng khoán tạo ra (ví dụ VN30 Index do HOSE) hoặc do các công ty xây dựng chỉ số thiết lập nên (ví dụ chỉ số FTSE Vietnam Index do FTSE Russell).

Thông thường các quỹ ETF sẽ đầu tư theo tỉ trọng và thành phần cổ phiếu cấu tạo nên Benchmark Index. Danh mục của quỹ sẽ bám sát với tỉ suất sinh lợi của Benchmark Index. Một danh mục đầu tư này được gọi là danh mục chứng khoán cơ cấu (Stock Basket), nó là khoản đầu tư tối thiểu mà một nhà đầu tư có thể bỏ vào ETF.

Có thể nói Benchmark Index là một trong những tiêu chí đầu tiên giúp nhà đầu tư tiếp cận với phương pháp và chiến lược đầu tư của quỹ từ đó nhà đầu tư có thể so sánh và lựa chọn ETF phù hợp với cá tính của mình.

1.2. Kỳ đảo danh mục (Review Dates)

Khi thị trường vận động sẽ có những cổ phiếu tăng trưởng tốt và trở thành cổ phiếu quan trọng, cũng có những cổ phiếu xấu đi. Để phản ánh những thay đổi này, các Benchmark Index sẽ đánh giá lại các cổ phiếu thành phần theo bộ tiêu chí của mình. Thời gian đánh giá lại này có thể là một quý một lần hoặc sáu tháng một lần.

Khi các Benchmark Index có danh sách cổ phiếu mới sau những kỳ đảo danh mục thì các ETF cũng phải tiến hành mua bán để cơ cấu lại danh sách cổ phiếu bám sát với Benchmark Index.

Một vài mốc thời gian đáng chú ý đối với kỳ đảo danh mục:

  • Ngày chốt dữ liệu: là ngày Benchmark Index chốt dữ liệu của các cổ phiếu và sử dụng các dữ liệu này để tính toán và thêm bớt các cổ phiếu thành phần. Ví dụ: đối với các Benchmark Index cơ cấu một quý một lần thì đây sẽ là ngày giao dịch cuối cùng của quý.
  • Ngày công bố danh mục: là ngày tổ chức quản lý Benchmark Index công bố cổ phiếu thành phần và tỉ trọng của chúng trong danh mục. Ngày công bố danh mục thường nằm trong tuần sau ngày chốt dữ liệu.
  • Thời gian đảo danh mục: đây là thời gian kể từ ngày công bố danh mục đến ngày hiệu lực. Lúc này các ETF sẽ phải giao dịch để đưa cơ cấu cổ phiếu về đúng với cơ cấu mới vừa được công bố. Khoảng thời gian này thường kéo dài một đến hai tuần.
  • Ngày hiệu lực: là ngày Benchmark Index mới chính thức được sử dụng. Đây là ngày các ETF giao dịch liền sau khoảng thời gian đảo danh mục.

cau-tao-mot-etf-ky-dao-danh-muc-review-dates

Trong giai đoạn 2011 – 2014, thanh khoản và quy mô của thị trường chứng khoán Việt Nam còn khá thấp so với thời điểm hiện tại, mỗi lần đến kỳ đảo danh mục của các ETF ngoại điều ảnh hưởng mạnh đến thị trường và cảm xúc của nhà đầu tư. Hiện tại, sức ảnh hưởng của các ETF ngoại không còn mạnh như trước khi các quỹ nội dần dần đóng vai trò quan trọng (ETF nội đầu tiên ra đời vào năm 2014 – ETF VFMVN30).

1.3. Giao dịch chứng chỉ quỹ ETF

Có hai cách để nhà đầu tư có thể giao dịch với chứng chỉ quỹ đó là mua trực tiếp tại quỹ (thị trường sơ cấp) hoặc mua gián tiếp thông qua sàn giao dịch (thị trường thứ cấp).

Các chứng chỉ quỹ ETF ngoại hiện tại đều được niêm yết và giao dịch tại nước ngoài. Nó giúp cho các nhà đầu tư bên ngoài muốn đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam có thể dễ dàng tiếp cận thông qua việc mua bán các chứng chỉ quỹ từ sàn giao dịch ở nước sở tại.

cau-tao-mot-etf-giao-dich-chung-chi-quy

Một cách tiếp cận khác là nhà đầu tư có thể mua hoặc bán trực tiếp với quỹ. Tuy nhiên, nếu mua bán trực tiếp tại quỹ sẽ có yêu cầu tối thiểu cho mỗi lần giao dịch là một lô chứng chỉ quỹ (giá trị tương đương một danh mục chứng khoán cơ cấu).

cau-tao-mot-etf-giao-dich-chung-chi-quy

2. Một vài quỹ ETF ngoại liên quan đến thị trường Việt Nam

Các con số thống kê và giá trị dưới đây đều được lấy tại thời điểm 15/12/2021.

2.1. FTSE Vietnam Swap UCITS ETF 1C

cau-tao-mot-etf-FTSE

Đây là quỹ EFT đầu tiên của thị trường Việt Nam do DWS phát hành và sử dụng Benchmark Index của FTSE Russell. ETF này chỉ đầu tư vào các cổ phiếu thuộc thị trường Việt Nam và được niêm yết tại nhiều nơi trên thế giới.

Tiêu chí của Benchmark Index: theo dõi hiệu suất của các cổ phiếu giao dịch trên HOSE, chiếm 90% vốn hóa thị trường và thỏa mãn các tiêu chí về sở hữu nước ngoài và thanh khoản nằm trong bộ chỉ số mẹ FTSE Vietnam All-Share Index.

Kỳ đảo danh mục: hàng quý.

Mười cổ phiếu trọng yếu trong danh mục quỹ:

cau-tao-mot-etf-FTSE

Sàn giao dịch:

cau-tao-mot-etf-FTSE

2.2. VanEck Vietnam ETF

cau-tao-mot-etf-VanEck

Đây là quỹ ETF do Van Eck phát hành và sử dụng bộ chỉ số MVIS Vietnam Index do MV Index Solutions xây dựng. Đặc điểm của quỹ này là không chỉ đầu tư vào các công ty tại thị trường Việt Nam mà còn bao gồm các công ty nước ngoài có liên quan đến thị trường Việt Nam.

Tiêu chí của Benchmark Index: theo dõi hiệu suất của các công ty có vốn hóa và thanh khoản lớn nhất thị trường Việt Nam và các công ty nước ngoài nhưng có doanh thu hoặc tài sản ít nhất chiếm 50% tại thị trường Việt Nam.

Kỳ đảo danh mục: hàng quý.

Mười cổ phiếu trọng yếu trong danh mục quỹ:

cau-tao-mot-etf-VanEck

Sàn giao dịch:

cau-tao-mot-etf-VanEck

2.3. iShares MSCI Frontier and Select EM ETF

cau-tao-mot-etf-ishares

Tên cũ: iShares MSCI Frontier 100 ETF, bộ chỉ số cũ: MSCI Frontier Markets 100 Index. Kể từ 1/3/2021 đổi tên thành iShares MSCI Frontier and Select EM ETF và sử dụng bộ chỉ số mới MSCI Frontier and Emerging Markets Select Index.

Đây là quỹ EFT do iShares phát hành và sử dụng chỉ số MSCI Frontier and Emerging Markets Select Index do MSCI xây dựng. Quỹ này đầu tư vào cổ phiếu của các thị trường cận biên (Frontier Markets) và thị trường mới nổi (Emerging Markets). Cổ phiếu Việt Nam chiếm tỉ trọng khá lớn trong danh mục của quỹ.

Tiêu chí của Benchmark Index: đại diện cho hiệu suất của 200 chứng khoán từ các quốc gia được chọn trong bộ chỉ số mẹ MSCI Emerging and Frontier Markets Index, cụ thể là 150 chứng khoán từ thị trường mới nổi và 50 chứng khoán từ thị trường cận biên thỏa mãn các tiêu chí về vốn hóa, thanh khoản, sở hữu nước ngoài, và tự do chuyển nhượng, …

Kỳ đảo danh mục: hàng quý.

Mười cổ phiếu trọng yếu trong danh mục quỹ:

cau-tao-mot-etf-ishares

Sàn giao dịch:

cau-tao-mot-etf-ishares

2.4. Premia MSCI Vietnam ETF

cau-tao-mot-etf-premia

Đây là quỹ ETF của Hongkong đầu tư vào thị trường Việt Nam, sử dụng Benchmark Index do MSCI xây dựng.

Tiêu chí của Benchmark Index: đo lường hiệu suất của các cổ phiếu thuộc nhóm vốn hóa lớn và vừa với 21 chứng khoán chiếm 85% vốn hóa thị trường Việt Nam.

Kỳ đảo danh mục: hàng quý.

Mười cổ phiếu trọng yếu trong danh mục quỹ:

cau-tao-mot-etf-premia

Sàn giao dịch:

cau-tao-mot-etf-premia

2.5. Fubon FTSE Vietnam ETF

cau-tao-mot-etf-fubon

Đây là quỹ ETF ngoại mới nhất của Đài Loan đầu tư vào thị trường Việt Nam, quỹ này cũng sử dụng Benchmark Index do FTSE Russell xây dựng.

Tiêu chí của Benchmark Index: đo lường hiệu suất của 30 công ty có vốn hóa lớn nhất của sàn giao dịch HOSE thỏa các tiêu chí nằm trong bộ chỉ số mẹ FTSE Frontier Vietnam Index.

Kỳ đảo danh mục: hàng quý.

Mười cổ phiếu trọng yếu trong danh mục quỹ:

cau-tao-mot-etf-fubon

Sàn giao dịch:

cau-tao-mot-etf-fubon

2.6. KIM KINDEX Vietnam VN30 ETF

cau-tao-mot-etf-kim

Đây là quỹ ETF của Hàn Quốc do Korea Investment Management quản lý, sử dụng Benchmark Index là VN30 Index do HOSE xây dựng.

Tiêu chí của Benchmark Index: đo lường hiệu suất của 30 chứng khoán lớn nhất thỏa các điều kiện về vốn hóa, thanh khoản, tự do chuyển nhượng, … được niêm yết trên sàn HOSE.

Kỳ đảo danh mục: bán niên.

Mười cổ phiếu trọng yếu trong danh mục quỹ: chưa tìm thấy.

Sàn giao dịch:

cau-tao-mot-etf-kim

3. Tăng trưởng trung bình hàng năm của các ETF ngoại

cau-tao-mot-etf-kim

Trên đây là những giới thiệu sơ lược về các ETF ngoại ở thị trường Việt Nam, hi vọng bài viết sẽ giúp các anh chị em có được cái nhìn khái quát về cách hoạt động của các ETF ngoại. Bài viết chỉ mang tính tóm tắt nên còn nhiều hạn chế và sai sót rất mong các anh chị em thảo luận và góp ý.

Đọc thêm Mua ETF có được lãi kép không?

7. Nguồn bài viết

Bài viết Cấu tạo một ETF – Giới thiệu vài ETF ngoại liên quan đến thị trường chứng khoán Việt Nam được tác giả đăng trên Cộng Đồng Đầu Tư vào 6 tháng trước.

0 0 votes
Đánh giá bài viết
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận