Sách Marketing

Review sách Marketing Giỏi Phải Kiếm Được Tiền (The End Of Marketing As We Know It – Sergio Zyman)

Bạn có phải là một nhà marketing giỏi? Bạn đã kiếm được tiền từ marketing chưa? Cuốn sách Marketing Giỏi Phải Kiếm Được Tiền (The End Of Marketing As We Know It – Sergio Zyman) sẽ cho bạn biết, thế nào là một người làm marketing giỏi nhé. 1. Marketing ...

Review sách Tiếp Thị 4.0 (Marketing 4.0 – Philip Kotler)

Review sách Tiếp Thị 4.0 (Marketing 4.0 – Philip Kotler) – học cách làm marketing thông minh trong thời đại số. Tiếp thị 4.0 của Philip Kotler là cuốn sách chỉ đường dẫn lối cho các marketer trong thời đại số – kỷ nguyên của những khái niệm mới mẻ ...

Review sách Nguyên Lý Tiếp Thị (Principles Of Marketing – Philip Kotler)

Review sách: Nguyên Lý Tiếp Thị (Principles Of Marketing – Philip Kotler) – cuốn sách gối đầu giường dân marketing “tin dùng”. 1. Nội dung sách Nguyên lý tiếp thị Cuốn Nguyên lý tiếp thị của Philip Kotler được xem như kinh thánh về ngành marketing tại 58 quốc gia ...